بارگذاری تصاویر
نام کالا : توپاز لندن
کد کالا : 50068
وزن : 0/8 قیراط
ابعاد : 7*5 میلیمتر
توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
34,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/12 12:05:1734,000 تومان N...i (462)
1397/08/12 12:04:4633,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 12:02:2132,000 تومان N...i (462)
1397/08/12 11:25:3631,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 02:05:4530,000 تومان N...i (462)
توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز