بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز لندن

کد کالا :

50068

وزن :

0/8 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
34,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/12 12:05:1734,000 تومان N...i (475)
1397/08/12 12:04:4633,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 12:02:2132,000 تومان N...i (475)
1397/08/12 11:25:3631,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 02:05:4530,000 تومان N...i (475)
توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز