بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کریستال زبرجد

کد کالا :

1-1162

وزن :

28/8 قیراط

ابعاد :

23*16 میلیمتر

کریستال زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
47,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/12 13:02:4547,000 تومان N...i (475)
1397/09/10 23:20:1246,000 تومان H...h (18)
1397/09/10 20:09:4445,000 تومان a...0 (0)
1397/09/08 13:01:2943,000 تومان r...s (0)
کریستال زبرجد
96

27/5 قیراط

18*17 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

کریستال زبرجد
25

37/7 قیراط

20*22 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

کریستال زبرجد
35

33/45 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

کریستال زبرجد
47

20/5 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کریستال زبرجد
81

21/9 قیراط

14*18 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

کریستال زبرجد
82

18/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

کریستال زبرجد
81

17/2 قیراط

15*15 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

کریستال زبرجد
83

21 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

کریستال زبرجد
26

11/4 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
86

17/5 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

کریستال زبرجد
66

11/4 قیراط

10*11 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

کریستال زبرجد
87

14/5 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کریستال زبرجد
88

10/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

کریستال زبرجد
84

24/4 قیراط

23*18 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

کریستال زبرجد
89

18/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

کریستال زبرجد
88

15/4 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

کریستال زبرجد
7

12 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

کریستال زبرجد
34

15/6 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

کریستال زبرجد
69

19/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

کریستال زبرجد
83

15/4 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

زبرجد
105

0/95 قیراط

8*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال زبرجد
0

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

کریستال زبرجد
84

51/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

کریستال زبرجد
80

24/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زبرجد
1
77

3/8 قیراط

11*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 71,000 تومان

زبرجد
58

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

زبرجد
91

0/3 قیراط

4*6 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

زبرجد
43

0/3 قیراط

3*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زبرجد
94

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
29

2/5 قیراط

9.92*7.97 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم