آیتم 1 تا 20 از مجموع 5928 آیتم
مهره عقیق
1
2

55/1 قیراط

20 میلیمتر

خریدار : s...l (7)

مهره لابرادوریت
1
9

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : v...z (559)

عقیق صورتی
1
12

56 گرم

36*39 میلیمتر

خریدار : B...h (5)

آویز چشم ببر
1
19

14/75 قیراط

17*17 میلیمتر

خریدار : a...7 (73)

مهره رزکوارتز
1
12

19/95 قیراط

14 میلیمتر

خریدار : s...l (7)

جاسپر
1
15

9/35 قیراط

11*14 میلیمتر

خریدار : b...4 (33)

مهره لاجورد
1
11

23/6 قیراط

14 میلیمتر

خریدار : s...l (7)

عقیق جزع خراسان
1
17

31/05 قیراط

25*20 میلیمتر

خریدار : B...a (6)

اسلایس عقیق فسیل دار
1
18

35/7 قیراط

60*38 میلیمتر

خریدار : B...h (5)

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
24
120

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : B...h (5)

آویز آونتورین
1
34

17/9 قیراط

16*23 میلیمتر

خریدار : A...i (43)

آویز رزکوارتز
1
5

14/1 قیراط

17*16 میلیمتر

خریدار : a...7 (73)

موزانایت رنگی
1
12

1/15 قیراط

7*7 میلیمتر

خریدار : B...k (47)

اسلایس عقیق برزیلی
1
16

100 گرم

100*84 میلیمتر

خریدار : B...k (47)

کوارتز لیمویی فست
1
24

56/45 قیراط

24*17 میلیمتر

خریدار : s...2 (14)

آویز طرح فیروزه
1
36

15 قیراط

16*12 میلیمتر

خریدار : b...4 (33)

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
3
27

10/9 قیراط

10*8 میلیمتر

خریدار : B...h (5)

یاقوت کبود
1
12

10/7 قیراط

12*11 میلیمتر

خریدار : v...z (559)

زمرد هند
2
24

8/45 قیراط

15*12 میلیمتر

خریدار : B...i (104)

توپاز اسکای بلو
1
15

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

خریدار : B...h (5)

آیتم 1 تا 20 از مجموع 5928 آیتم