آیتم 1 تا 20 از مجموع 6423 آیتم
زمرد + شناسنامه
1
35

5/6 قیراط

14.29*10 میلیمتر

خریدار : F...z (0)

مهره لاجورد
1
4

12/8 قیراط

18*8 میلیمتر

خریدار : g...h (21)

مهره سیترین
3
14

0 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : f...n (6)

زمرد زامبیا
6
53

1/6 قیراط

9*6 میلیمتر

خریدار : B...k (45)

مهره رزکوارتز
1
27

19/2 قیراط

14 میلیمتر

خریدار : H...m (0)

منشور رزکوارتز
1
22

62 گرم

73*24 میلیمتر

خریدار : H...m (0)

عقیق خطی
1
33

18/7 قیراط

25*18 میلیمتر

خریدار : H...3 (0)

کوارتز دودی فست
1
45

96/45 قیراط

37.5*27.5 میلیمتر

خریدار : H...m (0)

کوارتز فانتوم
1
8

93/3 قیراط

30*24 میلیمتر

خریدار : v...z (574)

آمیتیست
1
7

8/1 قیراط

14*14 میلیمتر

خریدار : S...m (84)

تسبیح کهربا
1
44

68 گرم

14 میلیمتر

خریدار : v...z (574)

عقیق سبز
1
11

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

خریدار : M...a (0)

تسبیح کهربا
1
12

48 گرم

16*12 میلیمتر

خریدار : S...m (84)

اپال سیاه
1
9

3/35 قیراط

14*10 میلیمتر

خریدار : A...i (0)

کوارتز لیمویی
1
13

14/75 قیراط

19*13 میلیمتر

خریدار : H...m (0)

عقیق رنگی هند
1
17

58/65 قیراط

46*26 میلیمتر

خریدار : v...z (574)

سنگ آمیتیست
1
10

291 گرم

98*60 میلیمتر

خریدار : v...z (574)

آویز لاجورد
1
13

16/5 قیراط

20*20 میلیمتر

خریدار : A...i (56)

یاقوت زرد
2
145

5/25 قیراط

14*12 میلیمتر

خریدار : v...z (574)

تسبیح عقیق
3
40

159 قیراط

6 میلیمتر

خریدار : v...z (574)

آیتم 1 تا 20 از مجموع 6423 آیتم