آیتم 1 تا 20 از مجموع 6795 آیتم
لابرادوریت ماداگاسکار
3
26

22/1 قیراط

27*20 میلیمتر

خریدار : S...b (15)

مهره عقیق
2
40

28/4 قیراط

17*14 میلیمتر

خریدار : m...d (14)

کهربا طبیعی
1
25

4/9 قیراط

17*14 میلیمتر

خریدار : A...r (36)

مهره آمازونیت
1
60

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : e...2 (49)

آمازونیت
1
42

24/34 گرم

38*24 میلیمتر

خریدار : e...2 (49)

سنگ عقیق
1
30

246 گرم

63*53 میلیمتر

خریدار : h...e (6)

سنگ عقیق کبود
1
14

212 گرم

84*50 میلیمتر

خریدار : h...e (6)

منشور کوارتز (دُر) دو قطبی
1
58

68 گرم

71*29 میلیمتر

خریدار : s...y (3)

انیکس
1
31

8/8 قیراط

14*11 میلیمتر

خریدار : e...2 (49)

سپتارین مراکش
1
19

9/3 قیراط

15*12 میلیمتر

خریدار : B...k (32)

کوارتز سبز
2
29

4/6 قیراط

14*10 میلیمتر

خریدار : S...m (67)

سودالیت
1
23

4/5 قیراط

12*14 میلیمتر

خریدار : e...2 (49)

عقیق پالم روت (اندونزی)
1
24

59/35 قیراط

42*34 میلیمتر

خریدار : B...k (32)

عقیق سلیمانی رنگی
1
37

40/57 گرم

58*28 میلیمتر

خریدار : P...1 (0)

آویز جاسپر
1
38

8/4 قیراط

18*10 میلیمتر

خریدار : m...d (14)

مهره فلوریت
1
19

23/6 قیراط

14 میلیمتر

خریدار : e...2 (49)

تورمالین
1
49

1 قیراط

7*5 میلیمتر

خریدار : e...2 (49)

زمرد پنجشیر افغانستان
1
30

0/6 قیراط

6*5 میلیمتر

خریدار : 1...r (36)

سنگ عقیق
1
17

74/65 گرم

53*34 میلیمتر

خریدار : P...1 (0)

گوی آمیتیست
1
31

10/2 گرم

19 میلیمتر

خریدار : e...2 (49)

آیتم 1 تا 20 از مجموع 6795 آیتم