مزایده 1 تا 20 از مجموع 10556 مزایده
یاقوت کبود فست
193

6/8 قیراط

12*9 میلیمتر

خریدار : B...0 (39)

تورمالین رنگی
147

1/6 قیراط

8*8 میلیمتر

خریدار : B...0 (39)

طرح یاقوت قرمز (معیوب)
138

26/45 قیراط

22 میلیمتر

خریدار : B...0 (39)

یاقوت کبود
120

8/2 قیراط

13*10 میلیمتر

خریدار : B...0 (39)

یاقوت کبود
132

4/7 قیراط

11*9 میلیمتر

خریدار : B...0 (39)

آویز آونتورین
1
180

18/2 قیراط

19*13 میلیمتر

خریدار : E...1 (1)

آویز آونتورین
1
145

17/95 قیراط

19*13 میلیمتر

خریدار : n...4 (1000)

آویز عقیق خزه ای
1
145

15/5 قیراط

12*15 میلیمتر

خریدار : n...4 (1000)

عقیق سبز هندی 16*12
1
129

8/4 قیراط

16*12 میلیمتر

خریدار : A...i (1)

کوارتزیت 16*12
1
164

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

خریدار : S...h (0)

کیوبیک زیرکونیا 3*3
1
233

1 قیراط

3*3 میلیمتر

خریدار : S...h (0)

عقیق جاسپر
1
78

18/9 قیراط

24*17 میلیمتر

خریدار : n...6 (9)

اسلایس عقیق
109

22/09 گرم

51*34*9 میلیمتر

خریدار : a...i (32)

اسلایس عقیق خزه ای
101

14/36 گرم

40*56*5 میلیمتر

خریدار : a...i (32)

حلقه
120

6/27 گرم

5*0.8 میلیمتر

خریدار : e...3 (38)

حلقه طلایی
124

6/97 گرم

5*0.8 میلیمتر

خریدار : e...3 (38)

قفل گردنبند
114

2/04 گرم

7*4 میلیمتر

خریدار : e...3 (38)

کلسیت
74

410/89 گرم

78*73 میلیمتر

خریدار : (0)

خر مهره
67

34/1 قیراط

34*16 میلیمتر

خریدار : (0)

مهره مار
107

4/6 قیراط

- میلیمتر

خریدار : a...7 (113)

مزایده 1 تا 20 از مجموع 10556 مزایده