مزایده 1 تا 20 از مجموع 7419 مزایده
کیوبیک زیرکونیا
1
42

8/95 قیراط

14*10 میلیمتر

خریدار : A...6 (13)

کش دستبند
1
3

40/2 قیراط

0.5 میلیمتر

خریدار : e...2 (35)

زمرد پنجشیر افغانستان
1
28

1/8 قیراط

6*7 میلیمتر

خریدار : N...i (464)

اسلایس رزکوارتز
1
39

53/2 گرم

65*62 میلیمتر

خریدار : e...z (4)

کریستال آمیتیست
1
27

12 قیراط

15*11 میلیمتر

خریدار : 0...0 (0)

مجسمه عقیق
1
7

32/7 قیراط

27*16 میلیمتر

خریدار : A...a (2)

زمرد هند
2
44

9/5 قیراط

15*12 میلیمتر

خریدار : A...6 (13)

شب چراغ
1
9

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

خریدار : A...a (2)

آراگونیت آبی
2
33

36 گرم

40*28 میلیمتر

خریدار : 0...0 (0)

کریزوکولا (پرو)
1
18

32/35 قیراط

29*19 میلیمتر

خریدار : e...z (4)

ژیپس
1
16

20 گرم

49*40 میلیمتر

خریدار : M...a (5)

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
1
60

1 قیراط

3*3 میلیمتر

خریدار : a...7 (0)

کلسیت
2
17

143/05 گرم

80*53 میلیمتر

خریدار : M...a (5)

منشور کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
1
28

32/9 گرم

33*33 میلیمتر

خریدار : e...z (4)

آمیتیست
1
11

18/2 قیراط

18*16 میلیمتر

خریدار : a...7 (0)

تست عملکرد سایت نگین یاب
1
2

20 قیراط

10*12 میلیمتر

خریدار : n...6 (8)

تست
1
10

1 قیراط

1 میلیمتر

خریدار : n...6 (8)

آنجلیت
1
30

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

خریدار : a...8 (7)

کریستال آمیتیست
1
21

40/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

خریدار : 0...0 (0)

کوارتز
1
13

108/8 گرم

80*55 میلیمتر

خریدار : e...z (4)

مزایده 1 تا 20 از مجموع 7419 مزایده