چینش بر اساس :
نمایش :
کش دستبند
47

37/7 قیراط

0.5 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

تریشه
40

5/2 قیراط

1000*2*1 میلیمتر

قیمت 4,000 تومان

تریشه
30

5/7 قیراط

1000*2*1 میلیمتر

قیمت 4,000 تومان

قفل گردنبند
34

0/47 گرم

6 میلیمتر

قیمت 8,000 تومان

کیف گردنی
30

5/59 گرم

45*45 میلیمتر

قیمت 10,000 تومان

حلقه نقره ای
54

1/07 گرم

5*0.8 میلیمتر

قیمت 3,000 تومان

تریشه
31

8/2 قیراط

1000*2*1 میلیمتر

قیمت 6,000 تومان

قفل گردنبند
48

1/82 گرم

6 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

تریشه
50

6/4 قیراط

1000*1*2 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

قفل گردنبند
50

0/32 گرم

6 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

کش دستبند
30

47/5 قیراط

0.7 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

کش دستبند
37

49/5 قیراط

0.7 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

قفل گردنبند دودی
30

0/87 گرم

12*7 میلیمتر

قیمت 6,000 تومان

کش دستبند
29

39 قیراط

0.5 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

قفل گوشواره
34

2/3 قیراط

20 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

حلقه طلایی
22

1/05 گرم

4*0.8 میلیمتر

قیمت 3,000 تومان

قفل گردنبند نقره ای
41

0/42 گرم

7 میلیمتر

قیمت 7,000 تومان

حلقه
31

1/07 گرم

5*0.8 میلیمتر

قیمت 3,000 تومان

کیف گردنی
50

11/29 گرم

75*80 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

قفل گردنبند
35

0/33 گرم

6 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

زنجیر آلومینیوم
26

32/3 قیراط

1000 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

کش دستبند
35

44/1 قیراط

0.6 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

تریشه
22

6/4 قیراط

1000*2*1 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

زنجیر استیل
29

8/6 قیراط

450 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

تریشه
35

8/7 قیراط

1000*2*1 میلیمتر

قیمت 7,000 تومان

قفل گوشواره
28

2/3 قیراط

20 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

قفل گردنبند نقره ای
38

0/42 گرم

7 میلیمتر

قیمت 7,000 تومان

کش دستبند
42

37/8 قیراط

0.5 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

حلقه
33

1/1 گرم

5*0.8 میلیمتر

قیمت 3,000 تومان

قفل گردنبند
32

0/9 گرم

6 میلیمتر

قیمت 7,000 تومان

قفل گردنبند
27

1/21 گرم

7*4 میلیمتر

قیمت 7,000 تومان

قفل گردنبند
35

1/85 گرم

14*8 میلیمتر

قیمت 10,000 تومان

قفل گوشواره
44

6/5 قیراط

20 میلیمتر

قیمت 10,000 تومان

تریشه
34

6/8 قیراط

1000*1*2 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

تریشه
31

7/9 قیراط

1000*2*1 میلیمتر

قیمت 6,000 تومان

قفل گوشواره
30

6/4 قیراط

20 میلیمتر

قیمت 12,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 997 کالا