چینش بر اساس :
نمایش :
اسلایس فلوریت
23

137/06 گرم

79*63*14 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

اسلایس عقیق
1
22

137/84 گرم

99*75*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

اسلایس عقیق
25

143/87 گرم

121*85 میلیمتر

قیمت پایه 101,000 تومان

اسلایس چشم ببر
1
31

30/79 گرم

59*27 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

اسلایس عقیق
31

84/42 گرم

70*60 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
28

42/29 گرم

66*52 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
35

22/9 گرم

68*30 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

اسلایس عقیق
1
31

35/37 گرم

62*40 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 23,000 تومان

اسلایس عقیق
26

52/87 گرم

90*49 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

اسلایس یشم
91

37/7 گرم

64*43 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

اسلایس عقیق
25

29/3 گرم

64*34 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس آراگونیت
23

231/3 گرم

103*60*18 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

اسلایس فلوریت
22

137/4 گرم

66*41*19 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

اسلایس عقیق
18

305/5 قیراط

84*65 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

اسلایس عقیق
27

35/3 گرم

63*40 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
39

50/68 گرم

65*63 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
22

140/05 گرم

125*47*14 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

اسلایس عقیق
1
14

30/49 گرم

70*48*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 8,000 تومان

اسلایس عقیق
17

195 قیراط

57*52 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
22

109 گرم

142*80 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسلایس عقیق
30

405/9 قیراط

98*56 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

اسلایس عقیق
27

49/77 گرم

59*64 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
27

44/24 گرم

68*60 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
25

90/35 گرم

94*83*5 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
29

68 گرم

102*73 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

اسلایس سرپانتین
28

46/57 گرم

73*53 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

اسلایس عقیق
30

42/36 گرم

51*43 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق
29

511/2 قیراط

85*66 میلیمتر

قیمت پایه 67,000 تومان

اسلایس فلوریت
19

193/27 گرم

68*56*20 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
25

30/4 گرم

55*41 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق
27

34/51 گرم

56*51*6 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

اسلایس عقیق
24

327/4 قیراط

70*65 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

اسلایس عقیق
31

240/3 قیراط

82*49 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

اسلایس عقیق
27

21/19 گرم

49*46*3 میلیمتر

قیمت 11,000 تومان

اسلایس عقیق
31

20/46 گرم

41*36 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس عقیق
37

27/28 گرم

49*39 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 1172 کالا