چینش بر اساس :
نمایش :
گوی عقیق
10

174 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

گوی سنگ خون
9

199 قیراط

31*31 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

تخم مرغ کوارتز
2

75/35 گرم

46*35 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

تخم مرغ رزکوارتز
40

82/3 گرم

49*35 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان

گوی رزکوارتز
33

149/96 گرم

48 میلیمتر

قیمت پایه 225,000 تومان

تخم مرغ جاسپر قرمز
12

83/39 گرم

46*35 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

تخم مرغ سنگ خون
0

77/32 گرم

46*35 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تخم مرغ اونیکس
31

14/81 گرم

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گوی آمیتیست
16

17/57 گرم

23 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

تخم مرغ اوناکیت
29

60/84 گرم

45*30 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

گوی رزکوارتز
26

27/96 گرم

27 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

پایه گوی
43

7/46 گرم

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

گوی آمیتیست
30

125/86 گرم

45 میلیمتر

قیمت پایه 189,000 تومان

تخم مرغ آونتورین
25

17/03 گرم

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گوی آمیترین
3
46

16/54 گرم

23 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

گوی جاسپر
16

200 قیراط

31*31 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گوی آمیترین
36

92/5 گرم

41*41 میلیمتر

قیمت پایه 138,000 تومان

تخم مرغ عقیق خزه ای
4

97/62 گرم

51*38 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

تخم مرغ آونتورین
14

50/63 گرم

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

تخم مرغ آمیتیست
14

61/63 گرم

41*30 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

گوی فلدسپات
12

186 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

گوی آمیتیست
27

13/65 گرم

21 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

گوی رزکوارتز
55

52/5 گرم

34*34 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

گوی رزکوارتز
39

62/42 گرم

36 میلیمتر

قیمت 188,000 تومان

گوی رزکوارتز
28

50/04 گرم

33 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

تخم مرغ آونتورین
29

17/03 گرم

31*20 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

گوی آمیتیست
29

118/6 گرم

44 میلیمتر

قیمت 356,000 تومان

تخم مرغ رزکوارتز
31

52/38 گرم

42*30 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

گوی رزکوارتز
75

46/3 گرم

32*32 میلیمتر

قیمت 139,000 تومان

پایه گوی
18

7/03 گرم

28*28 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

گوی رزکوارتز
35

73 گرم

38*38 میلیمتر

قیمت 219,000 تومان

تخم مرغ اوناکیت
15

40/26 گرم

41*25 میلیمتر

قیمت 162,000 تومان

پایه گوی
18

7/93 گرم

28*28 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

پایه گوی
21

6/32 گرم

29*29 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

گوی رزکوارتز
29

40/62 گرم

31 میلیمتر

قیمت 122,000 تومان

تخم مرغ آونتورین
4

49/32 گرم

40*30 میلیمتر

قیمت 198,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 263 کالا