چینش بر اساس :
نمایش :
مهره عقیق
15

92/5 قیراط

41*31 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره طرح فیروزه
48

10/1 قیراط

8*3 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره رزکوارتز
69

21/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره یشم
34

37/35 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
25

38/05 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

لول عقیق سبز
1

49/3 قیراط

40*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره جاسپر
10

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره مرجان
32

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
15

24/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره شاه مقصود
18

43/6 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره آونتورین سبز
30

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
25

34/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

مهره اوناکیت
49

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سیترین
21

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره روبی زئوسیت
26

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
21

73/1 قیراط

20*40 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
19

38/1 قیراط

32*18 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره شاه مقصود
0

35/05 قیراط

20*14 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره مرجان
1
32

14/6 قیراط

29*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

مهره عقیق
25

95 قیراط

42*25 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق
22

30/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره انیکس
62

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره اوناکیت
20

21/7 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
15

32/1 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
37

55 قیراط

20 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره عقیق
23

23/8 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره عقیق چشمی
27

7/6 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

مهره عقیق
15

35/8 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره عقیق
34

62/95 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره عقیق سلیمانی
30

32/9 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره عقیق
54

45/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

مهره عقیق
24

36/8 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره چشم ببر
39

23/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

جاسپر قرمز
5

18/65 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
32

20 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

مهره صدف
20

11/5 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 2144 کالا