چینش بر اساس :
نمایش :
فیلتر :
کریستال زبرجد
10

16/45 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

عقیق آبی
7

56 گرم

48*27 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کونزیت
65

123/3 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 99,000 تومان

دسکلوزیت
1
6

28/28 گرم

34*34 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 255,000 تومان

سلنایت
40

32 گرم

129*13 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آمیتیست
104

39/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

شبق (جت)
2
31

178/45 قیراط

53*41 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 45,000 تومان

سنگ کیانیت
32

348 گرم

82*60 میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

آنالیسم
15

94 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

باریت
49

92 گرم

51*40 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کریستال زبرجد
70

12 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

تانزانیت
51

28/05 قیراط

24*14 میلیمتر

قیمت پایه 420,000 تومان

روزاسیت
1
99

56 گرم

39*47 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

لاجورد
1
89

715 گرم

124*90 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 146,000 تومان

لاجورد
4
89

73/14 گرم

75*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 41,000 تومان

سنگ خون
12

228 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 228,000 تومان

کریستال زبرجد
88

34 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لاجورد
2
85

124/65 قیراط

26*21 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 14,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
91

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
28

187/01 گرم

67*54 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

عقیق خزه ای
31

341 گرم

86*54 میلیمتر

قیمت پایه 272,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

پک عقیق آبی
2
8

152/71 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 25,000 تومان

سنگ عقیق کبود
23

651 گرم

112*80 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کریستال آمیتیست
91

42/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سنگ عقیق
42

41/8 قیراط

27*16 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

عقیق رنگی
26

24/08 گرم

36*30 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

کریستال گارنت
51

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

عقیق پرتقالی
43

13 گرم

32*24 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

فلوریت
60

1035 گرم

112*80 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
77

37/57 گرم

50*27 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق توپی
1
36

23/79 گرم

34*23 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

سنگ عقیق
29

459 گرم

96*70 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق سبز
26

92/78 گرم

55*45 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 2198 کالا