چینش بر اساس :
نمایش :
فیلتر :
دستبند کریستال
19

57/5 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

کوارتز
44

73 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت پایه 73,000 تومان

اسلایس فلوریت
39

164/89 گرم

84*57*14 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

مهره مرجان
35

33/25 قیراط

18*16 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کریستال فلوریت
59

65/7 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

کوارتز فانتوم
54

83/2 قیراط

36*27 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

کریستال گارنت
71

8/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آونتورین هندوستان
49

22 قیراط

20*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

کوارتز دودی
29

21/8 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

اسلایس فلوریت
37

214/54 گرم

95*61*20 میلیمتر

قیمت پایه 108,000 تومان

آمیتیست
34

2/7 قیراط

14*7 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

کوارتز
35

65 گرم

57*35 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کوارتز دودی فست
55

50 قیراط

28*19.5 میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

دستبند کوارتزیت
1
21

77/8 قیراط

8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

کبالتین دولومیت (کنگو)
11

85/5 گرم

52*39 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

یشم یمن
49

9/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز چشم ببر
1
53

3/75 قیراط

10*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

کوارتز فانتوم
36

17/8 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

فلوریت سبز
32

572 گرم

95*98 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

سنگ آمیتیست
16

1757 گرم

170*115 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

آمیتیست
42

1/9 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز طرح فیروزه
8

15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
9

14/95 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

لول عقیق
26

53/3 قیراط

39*14 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز دُر
1
17

41/5 قیراط

35*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

آویز رزکوارتز
16

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند تورمالین
20

89 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

دستبند صدف قهوه ای
27

124 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
41

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند رزکوارتز
8

78 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند کوارتزیت دودی
6

69 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیترین
15

11/5 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 103,000 تومان

کونزیت
12

5/55 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

هرم آونتورین
18

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

هرم جاسپر قرمز
25

114 قیراط

30*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

هرم فلوریت
12

129 قیراط

30*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 21947 کالا