چینش بر اساس :
نمایش :
فیلتر :
کیوبیک زیرکونیا
96

1/25 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

طرح زمرد - معیوب
7

6/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

حلقه عقیق
48

11/2 قیراط

55 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

گردنبند گارنت
1
27

50/9 قیراط

3 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 105,000 تومان

منشور فلوریت زرد
50

127/99 گرم

94*27 میلیمتر

قیمت پایه 436,000 تومان

شب چراغ
99

15/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق شمایل
20

13/55 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق پالم روت (اندونزی)
16

46/85 قیراط

41*27 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

تخم مرغ جاسپر قرمز
10

83/39 گرم

46*35 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

منشور لابرادوریت
46

95/74 گرم

98*22 میلیمتر

قیمت پایه 288,000 تومان

کریستال سیترین
9

41/5 قیراط

41*15 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

دستبند کوارتزیت
95

82/15 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

تسبیح عقیق سلیمانی
45

51/99 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

دستبند کوارتزیت دودی
9

69 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
5

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز ابسیدان لکه برفی
5

7/5 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره سیترین
71

7/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند سیترین
11

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

دستبند کریستال
126

61/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

گوی رودونیت
6

53/65 گرم

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

اپال
115

0/3 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

دستبند کریستال
100

61/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند کریستال
136

66/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

انیکس (پک 5 عددی)
112

4/2 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

عقیق زرد
104

2/6 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز هولیت
12

30 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

منشور روبی زئوسیت
47

79/42 گرم

78*22 میلیمتر

قیمت پایه 239,000 تومان

منشور جاسپر
50

70/58 گرم

88*23 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

سنگ عقیق کبود
34

254 گرم

86*65 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق جزع یمن - مخراجی
42

0/7 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق شجر بهاری
51

25/8 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

منشور آمیتیست
40

76/15 گرم

80*27 میلیمتر

قیمت پایه 305,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
25

38/8 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز دلربا
92

17/2 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

دستبند عقیق آبی
40

128/4 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

عقیق هندی
85

14/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

کالا 1 تا 36 از مجموع 22875 کالا