سنگ خورشید

سنگ خورشید

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

921 نمایش

سنگ خورشید Sunstone

گوی سنگ خورشید

علت نام گذاری / تاریخچه سنگ خورشید

به خاطر درخشش طلایی میانبارهای هماتیت، سنگ خورشید نامیده می شود. از ریشه ی اولیگوس، کاسئین به معنی ریز کلیواژ زیرا رخ آن ناقص تر از آلبیت است.

 

اسامی دیگر سنگ خورشید

سان استون، حجرالشمس، دلربا، Amansite, Adventurine Oligoclase, Amantice, Amantite, Amausite, Lluvia, Oligoalbite, Oligoclasite, Oligoklas, Soda-Spodumene, Sodium-Spodumene

نگین سنگ خورشید

معادن سنگ خورشید

نروژ، آمریکا، هند، کانادا

 

فرمول شیمیایی سنگ خورشید

فرمول شیمایی سنگ خورشید

کانی شناسی سنگ خورشید

کانی شناسی سنگ خورشید

نحوه مراقبت از سنگ خورشید

محافظت از حرارت

 

نحوه پاکسازی سنگ خورشید

آب و صابون، محافظت از التراسون، حرارت، سطوح زبر، مواد شیمیایی

 

نحوه شارژ سنگ خورشید

شارژ سنگ خورشید با قرار دادن زیر نور خورشید و یا با آب جاری انجام می شود.

نگین سنگ خورشید

خواص سنگ خورشید

سنگ خوشید فرد را از اوهام و کابوس ها می رهاند، موجب افزایش نیروی جنسی می شود. بسیار محافظ است و هنگام نقاهت بیماری، افزایش قوای جسمی را همراه دارد. سنگ خورشید موجب رشد بهتر و بیشتر گیاه شده و آنرا در برابر آفت ها محافظت می کند.

سنگ خورشید زرد برای از بین بردن بی نظمی های غذایی و افزایش وزن استفاده می شود و سنگ خورشید نارنجی برای درمان مشکلات بی نظمی های اندام تناسلی، درمان کلیه، مثانه، روده و کاهش مشکلات ستون فقرات استفاده می شود.

سنگ خورشید سبب دفع هیجان و استرس گردیده و صبر، اعتماد به نفس و انگیزه را در فرد افزایش می دهد.

 

چاکرای مرتبط با سنگ خورشید

چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرای خاجی

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره سنگ خورشید دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر