سلنیت

سلنیت

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

1592 نمایش

سلنیت Selenite

سلنیت

 

علت نام گذاری / تاریخچه سلنیت

واریته ای از ژیپس می باشد

 

اسامی دیگر سلنیت

رزشن، الاباستر، Maria-Glass

کریستال سلنیت

معادن سلنیت

لهستان، رومانی، ایتالیا، الجزایر، مراکش، چین، استرالیا، مکزیک، پرو، آمریکا، کانادا

 

فرمول شیمیایی سلنیت

فرمول شیمایی سلنیت

کانی شناسی سلنیت

کانی شناسی سلنیت

نحوه مراقبت از سلنیت

با توجه به سختی خیلی پایین این سنگ باید از سطوح سخت و خراشنده دور نگه داشته شود

کریستال سلنیت

نحوه پاکسازی سلنیت

فقط آب و صابون

نگین سلنیت

خواص سلنیت

سلنیت تقویت کننده ی روحیه، تمرکز فکر، حافظه و کم رویی است و در پیشگیری از سرطان و بیماری های رحم کاربرد دارد.

 

چاکرای مرتبط با سلنیت

تاج

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره سلنیت دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر