منابع

منابع

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

1376 نمایش

کلیه مطالب وبلاگ نگین یاب از کتاب های معتبر استخراج گردیده است. در راستای رعایت حقوق مولفین و مترجمین کتاب ها، لیست کامل منابع در این قسمت قید گردیده است. لازم به ذکر است برخی از تصاویر توسط نگین یاب تهیه و برخی از کتب و سایت های اینترنتی استخراج گردیده است.

 

هال، کالی، راهنمای مصور و جامع سنگ های قیمتی، ترجمه محمد حسن عرب اسدی، پازینه، چاپ سوم، مهر 1392

اسداللهی فرد، علی رضا، معجزه نگین، صبح پیروزی، چاپ ششم، زمستان 1391

ابطحی، موحد، سنگ ها و خواص اعجاب انگیز، عطر عترت، چاپ هجدهم، 1391

مبین، جمشید، خواص سری و درمانی جواهرات و سنگ ها، مولف، 1386

مجیدی، رحیم، اطلس جامع بدل شناسی گوهر ها، کسما، چاپ اول، پائیز 1392

براون، دنیس، سنگ با تو حرف می زند، ترجمه مینا غرویان، حوض نقره، 1384

ویرچو، درین، پاکسازی چاکراها، ترجمه شهرزاد فتوحی، موج آرام، چاپ ششم، 1395

جداول استاندارد گوهر شناسی A , B ( Gem Property Chart A & B )

بلوچارت گوهر شناسی

شایگان، مصطفی، گامی به دنیای سنگ ها، شلاک، زمستان 1391

دایا ساری چکرن، دکتر پروین بیات، تغییر سرنوشت و درمان با استفاده از سنگهای قیمتی و جواهرات، عصر روشن بینی، پاییز 1385

رضائیان عطار، مسعود، خواص سحری و درمانی سنگها، ادبستان، 1389

دنیس ویچلو براون، احمد رجایی، قدرت سنگها، درسا، 1394

چوآ-کوک سویی، آرام، کریستال درمانی، تجسم خلاق، زمستان 1391

 

 

راتس، اوروزولا، سنگ درمانی ، ترجمه فاطمه علی پور، نیما، 1383

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره منابع دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر