سرافینیت

سرافینیت

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

جمعه 30 شهریور 1397

سرافینیت Seraphinite

سنگ سرافینیت

 

تاریخچه  سرافینیت

واریته ای از کلینوکلر می باشد

 

اسامی دیگر سرافینیت

یشم کلریت،  ChloriteJade  ، Serafina

 

معادن سرافینیت

روسیه (بایکال سیبری)

نگین سرافینیت

فرمول شیمیایی سرافینیت

فرمول شیمیایی سرافینیت

کانی شناسی سرافینیت

کانی شناسی سرافینیت

گوهر شناسی سرافینیت

گوهرشناسی سرافینیت

نحوه پاکسازی سرافینیت

فقط با آب و صابون

 

خواص سرافینیت

افزایش روحیه همدلی و همکاری و عشق و محبت در محیط کار و خانه، بازکردن کانال ارتباطی و انرژی بین قلمرو انسان و فرشته، سنگ مناسب مراقبه و روشن گری، تحریک قوه تخیل و فعال سازی ذهن، افزایش مهارت های اجتماعی، ارتباط با عناصر هوا و زمین، کمک به رفع انسداد چاکراهای بدن، افزایش انرژی کندالینی، کمک به تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی، تقویت سیستم گردش خون، رهایی از تنش های عضلانی و لرز و تب،  از بین برنده مواد سمی بدن، تقویت سیستم عصبی،  سم زدایی کبد و کلیه

 

چاکرای مرتبط با سرافینیت

سرافینیت مرتبط با چاکرای تاج، قلب و ریشه است.

 

ماه تولد سرافینیت

سرافینیت برای تمام ماه های تولد سنگ مناسبی می باشد

نگین سرافینیت

منابع

شایگان، مصطفی، گامی به دنیای سنگ ها، شلاک، زمستان 1391

هال، کالی، راهنمای مصور و جامع سنگ های قیمتی، ترجمه محمد حسن عرب اسدی، پازینه، چاپ سوم، مهر 1392

اسداللهی فرد، علی رضا، معجزه نگین، صبح پیروزی، چاپ ششم، زمستان 1391

ابطحی، موحد، سنگ ها و خواص اعجاب انگیز، عطر عترت، چاپ هجدهم، 1391

مبین، جمشید، خواص سری و درمانی جواهرات و سنگ ها، مولف، 1386

مجیدی، رحیم، اطلس جامع بدل شناسی گوهر ها، کسما، چاپ اول، پائیز 1392

راتس، اوروزولا، سنگ درمانی ، ترجمه فاطمه علی پور، نیما، 1383

براون، دنیس، سنگ با تو حرف می زند، ترجمه مینا غرویان، حوض نقره، 1384

ویرچو، درین، پاکسازی چاکراها، ترجمه شهرزاد فتوحی، موج آرام، چاپ ششم، 1395

جداول استاندارد گوهر شناسی A , B ( Gem Property Chart A & B )

بلوچارت گوهر شناسی