سپتاریا

سپتاریا

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

2522 نمایش

سپتاریا Septaria

سنگ سپتاریا

نگین سپتاریا

تاریخچه سپتاریا

سپتاریا جنسی از صدف های شکم پای دریایی از خانواده ی نریتیده با انواع بوربونیکا، جانللی، لینه آتا، پورسلانا و تسه لاتا که طی دوره زمین شناسی کرتاسه حوالی 70 میلیون سال قبل تا 50 میلیون سال قبل از کانی های مختلفی همچون کلسیت، آراگونیت، سنگ آهک تشکیل شده است. این ژئود رسوبی در دریا های دیرین متفاوت از سایر ژئود ها که منشا آتشفشانی دارند می باشد.

مرکز طلایی رنگ و ستاره ای شکل ژئود سپتاریا نتیجه تبلور کانی کلسیت در داخل داربست کانی آراگونیت می باشد.

 

اسامی دیگر سپتاریا

ژئود سپتاریا

 

اسامی غلط مصطلح سپتاریا

سنگ شیطان

 

معادن سپتاریا

ماداگاسکار

 

فرمول شیمیایی سپتاریا

فرمول شیمیایی سپتاریا

کانی شناسی سپتاریا

 

کانی شناسی سپتاریا

 

گوهر شناسی سپتاریا

 

گوهر شناسی سپتاریا

 

خواص سپتاریا

این سنگ در قدیم به شدت مورد استفاده و توجه شامانها و کاهنان مذهبی بوده است

 

چاکرای مرتبط با سپتاریا

سپتاریا مرتبط با چاکرای ریشه و گلو می باشد

سنگ سپتاریا

 

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره سپتاریا دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر