چاکراها

چاکراها

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

2254 نمایش

چاکراها

 

هفت چاکرا

لغت چاکرا در زبان سانسکریت به معنای چرخ ، صفحه یا دایره است .

 چاکرا شبیه گردباد است :چرخه ای که در خود انرژی دارد .

چاکراه ها همچون پلی میان جسم و بدن نامرئی عمل می کنند . اگر چاکراها متعادل نباشند ، انرژی یا پرانایی که برای تعادل روانی و جسمی و ذهنی لازم است ، به شدت از آن خارج می شود و فرد احساس ناراحتی فیزیکی ، حسی یا روحی دارد و برعکس ، وقتی چاکراها باز هستند و جریان انرژی برقرار است ، احساس سلامتی کامل می کنیم . چاکراها زیادی در بدن وجود دارند ، ولی هفت چاکرا ، چاکرای اصلی هستند که روی خطی مستقیم از انتهای ستون فقرات تا فرق سر قرار دارند .

7 چاکرای اصلی

 

هفت چاکرای اصلی عبارت اند از :

چاکرای اول : ریشه /پایه/زمین

چاکرای دوم : تولید مثل /جنسیت / شکم

چاکرای سوم : شبکه خورشیدی / ناف / قدرت 

چاکرای چهارم : قلب 

چاکرای پنجم : گلو / ارتباط و تعادل 

چاکرای ششم : چشم سوم/ پیشانی 

چاکرای هفتم : تاج

 

نظرات (۰)

شما هم میتوانید اگر اطلاعاتی درباره چاکراها دارید ،در این قسمت وارد کنید.

    ثبت نظر