آیتم 1 تا 64 از مجموع 394 آیتم
عقیق زرد
9

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

کوارتز خزه ای
4

26/2 قیراط

23*21 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

برنزیت
18

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق هندی
21

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

zandrite
8

8/05 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

عقیق کریزلیس (مکزیک)
19

21/55 قیراط

28*18 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

مون استون تانزانیا
7

7 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق باباقوری
1
10

20/8 قیراط

21*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 46,000 تومان

عقیق زرد فست
13

10/65 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

شب چراغ آبی
8

13/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هولیت هندوستان
7

18/65 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

کهربا
29

14/15 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 29,000 تومان

یاقوت قرمز + شناسنامه + جعبه
36

65/8 قیراط

28.36*22.81 میلیمتر

قیمت پایه 1,566,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
31

19/9 قیراط

14.35*14.74 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

عقیق خزه ای
14

84/9 قیراط

42*25 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

عقیق خطی
5

12/3 قیراط

23*20 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

چشم ببر
17

6/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
17

1/75 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور
1
6

22/3 قیراط

29*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 69,000 تومان

سان استون هندوستان
11

28/1 قیراط

26*21 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

آونتورین
22

5/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

زبرجد
17

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

پرهنیت
7

20/8 قیراط

23*14 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

توپاز لندن
28

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق خراسان
6

12/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
18

5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فسیل توریتلا آمریکا
7

43/9 قیراط

35*27 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

زمرد پنجشیر
1
33

0/45 قیراط

5*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 138,000 تومان

مس (آمریکا)
537

62/15 قیراط

34*17 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

فلدسپات 10*14
16

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق شجر (هندوستان)
7

21/6 قیراط

30*14 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

تانزانیت تانزانیا
9

24/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 1,220,000 تومان

عقیق سبز
1
18

1/9 قیراط

8*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

عقیق سبز
1
15

1/3 قیراط

5*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 14,000 تومان

اپال + شناسنامه
1
33

3/25 قیراط

14.55*9.7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 285,000 تومان

پینات وود (استرالیا)
9

10/7 قیراط

27*12 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

عقیق (بوتسوانا)
19

28/2 قیراط

34*21 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

عقیق سبز
1
12

2/9 قیراط

10*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 8,000 تومان

زمرد آفریقایی
30

8/45 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 169,000 تومان

یشم زیتونی
17

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

چشم ببر
9

8/6 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

عقیق
11

9/2 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت کابوشن
23

14/85 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
24

20 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

فیروزه نیشابور
8

3/9 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

یودالیت (روسیه)
14

48/95 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت پایه 98,000 تومان

روبی فال (هندوستان)
34

71/05 قیراط

47*32 میلیمتر

قیمت پایه 99,000 تومان

عقیق پوست یمن
9

9/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

تورمالین (روبلیت)
7

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

فیروزه نیشابور
13

3/05 قیراط

14*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

زمرد هند
13

7850 قیراط

124*144 میلیمتر

قیمت پایه 35,000,000 تومان

فلوریت
1
11

10/3 قیراط

12*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 43,000 تومان

واسونیت (کانادا)
9

45/5 قیراط

49*21 میلیمتر

قیمت پایه 91,000 تومان

آکوامارین
41

10/65 قیراط

14*12.5 میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

شب چراغ سبز
6

13/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست
24

13/95 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 112,000 تومان

مالاکیت کنگو
7

38/3 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

سیترین + شناسنامه
32

2/4 قیراط

9.03*7.66 میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

آمازونیت
11

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

شب چراغ سبزآبی
7

13/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ خون آفریقا
10

55/95 قیراط

37*28 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

آکوامارین + شناسنامه
15

18/4 قیراط

19.31*15.11*10.17 میلیمتر

قیمت پایه 426,000 تومان

فسیل مرجان
11

34/4 قیراط

37*24 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

فیروزه کرمان
37

9/4 قیراط

20*12 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 394 آیتم