مزایده 1 تا 64 از مجموع 445 مزایده
عقیق هندی
80

89/75 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
17

2/25 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

یاقوت کبود
18

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
9

86/1 قیراط

34.68*27.28 میلیمتر

قیمت پایه 508,000 تومان

عقیق بوتسوانا
14

20/6 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

یاقوت شمش
16

76/7 قیراط

27*22 میلیمتر

قیمت پایه 230,000 تومان

یاقوت قرمز
20

17/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 260,000 تومان

یاقوت زرد
12

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آمازونیت روسیه
12

28/3 قیراط

34*19 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
89

1/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت کابوشن
6

42/5 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت پایه 252,000 تومان

شرف الشمس (معیوب)
6

8/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
10

31/7 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گرانیت آزوریت پاکستان
14

47/5 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

عقیق سبز
49

3/85 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
26

32/25 قیراط

34*23 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

یاقوت کبود استار (طبیعی)
31

3/7 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

شب چراغ
35

10/5 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
22

4/1 قیراط

9.75*8.83 میلیمتر

قیمت پایه 232,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
27

47 قیراط

49*31 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

تورمالین
18

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رودونیت کانادا
11

58/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

مارکازیت
23

56/1 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 113,000 تومان

یاقوت قرمز
29

11/2 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

یاقوت قرمز اناری
25

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

رودونیت (ایران)
22

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه
22

5 قیراط

11.47*10.54 میلیمتر

قیمت پایه 200,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
28

1/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

یاقوت قرمز
14

9/2 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

یاقوت کبود
24

7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

یشم هندوستان
26

14 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

یاقوت زعفرانی
32

6/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

سرافینیت
9

31/4 قیراط

32*21 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

کهربا
7

14/15 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 29,000 تومان

سنگ خون
16

34/4 قیراط

30*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

طرح یاقوت قرمز
52

27/5 قیراط

22 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سیترین
11

9/6 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
39

8/85 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

انیکس
27

6/45 قیراط

9*10 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کهربا طبیعی
8

4/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

عقیق سوسنی
41

13/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق سبز
83

5/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آراگونیت
69

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

گارنت
45

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

نگین حرارتی
21

10/25 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گارنت استار
7

105/5 قیراط

29*25 میلیمتر

قیمت پایه 840,000 تومان

زبرجد (معیوب)
10

6/2 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

لاجورد
10

29/03 گرم

45*33 میلیمتر

قیمت پایه 73,000 تومان

انیکس
19

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

عقیق جاسپر
16

18/1 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق زرد هند
49

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فسیل مرجان (مراکش)
25

40/35 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت پایه 61,000 تومان

کلسیت مراکش
17

34/3 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آمازونیت هندوستان
13

60/8 قیراط

40*29 میلیمتر

قیمت پایه 61,000 تومان

انیکس
15

4/45 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

جاسپر
16

17/4 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دالماتیان مکزیک
15

33/3 قیراط

31*26 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
16

2/3 قیراط

9.19*7.12 میلیمتر

قیمت پایه 169,000 تومان

آلکساندریت 7 رنگ (zandrite)
1
39

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 19,000 تومان

برنزیت
13

29 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

عقیق
63

3/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق آبی
33

8/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

ابسیدین
6

10/6 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

سیترین طلایی
15

1/5 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 445 مزایده