مزایده 1 تا 64 از مجموع 4386 مزایده
کیوبیک زیرکونیا
23

8/8 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

انیکس
33

6/15 قیراط

9*10 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سوسنی
1
34

13/7 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

عقیق سبز
1
39

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

آراگونیت
17

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
3

27/2 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
6

14/9 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

یشم یمن
10

9/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق یمن
4

4/7 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

در مویی طلایی
3

10/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

در مویی طلایی
4

28/3 قیراط

23*18 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

توپاز
8

1/7 قیراط

7*6 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

عقیق خراسانی
3

11/6 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق خراسانی
5

19/7 قیراط

20*14 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

عقیق خراسانی
4

33/9 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

عقیق خراسانی
5

72 قیراط

35*25 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زبرجد + شناسنامه
39

5 قیراط

12.37*9.68 میلیمتر

قیمت پایه 225,000 تومان

گلدن ابسیدین
4

10/4 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

گارنت
9

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دُر هندی
17

6/1 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 61,000 تومان

عقیق پالم روت (اندونزی)
3

58/15 قیراط

38*29 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

سپتارین زرد (مراکش)
25

46/55 قیراط

44*23 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

پرهنیت
16

4/5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

چشم ببر
13

15/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

چاروئیت طلایی (روسیه)
33

22/9 قیراط

33*16 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

نگین حرارتی
17

5/8 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

سودالیت
13

9/6 قیراط

23*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

لپیدولیت (مکزیک)
36

23/55 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

بولدر اپال (استرالیا)
20

45/75 قیراط

37*24 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

فسیل مرجان (مراکش)
15

45/85 قیراط

34*23 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

بورگانیت هندوستان
5

34/7 قیراط

32*27 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

آمیتیست
7

7/2 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

بامبو جاسپر (اندونزی)
15

38/3 قیراط

40*20 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

کوارتز سبز
19

5/9 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

سپتارین مراکش
1
20

12/7 قیراط

22*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

عقیق زرد هند
17

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق کبود یمن
22

6/65 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

انیکس
25

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

فلوریت رنگی (مکزیک)
39

73 قیراط

38*27 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

انیکس
9

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آمیتیست بزریل
52

22/3 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت پایه 112,000 تومان

آکوامارین (زامبیا)
35

65/5 قیراط

42*24 میلیمتر

قیمت پایه 325,000 تومان

سیترین
4

9/9 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 129,000 تومان

عقیق یمن
2

4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق خراسانی
4

38/1 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
37

46/9 قیراط

43*24 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

در مویی
6

8/8 قیراط

20*12 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

کلسیت نارنجی (مراکش)
12

56 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

عقیق خراسانی
4

49 قیراط

31*21 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فیروزه نیشابور
12

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

در مویی طلایی
3

9 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

در مویی طلایی
4

24/1 قیراط

25*15 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

عقیق خراسانی
3

11/9 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق خراسانی
3

17/3 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

انیکس
49

4/7 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

سلنایت (مراکش)
25

35/9 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت پایه 89,000 تومان

کوارتز فانتوم
16

36/2 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

عقیق سلیمانی
22

8/3 قیراط

28*9 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

پیترسیت (نامیبیا)
3

18/9 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
26

2/3 قیراط

9.19*7.12 میلیمتر

قیمت پایه 169,000 تومان

آلکساندریت 7 رنگ (zandrite)
25

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

عقیق آبی
5

9/4 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

عقیق
21

4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

تورمالین (روبلیت)
11

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 4386 مزایده