آیتم 1 تا 64 از مجموع 163 آیتم
گوی رزکوارتز
1
23

25/3 گرم

26*26 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 40,000 تومان

کریستال کونزیت
25

36/3 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
21

93 گرم

126*64 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

گوی آمیترین
24

19/6 گرم

24*24 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق توپی
5

25 گرم

35*29 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

گارنت
11

14/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
47

25/3 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

هرم گارنت
5

481 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

جاسپر امپریال
13

4289 گرم

141*151 میلیمتر

قیمت پایه 210,000 تومان

آکوامارین
8

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

کریستال نمک
19

53/3 گرم

53*23 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق خرمایی (پک 1 کیلویی)
10

1000 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق سلیمانی
19

297 گرم

76*67 میلیمتر

قیمت پایه 200,000 تومان

سنگ عقیق
11

51/55 قیراط

22*22 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق بنفش (سوسنی)
15

303 گرم

110*45 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

اسلایس عقیق
5

27/81 گرم

41*34 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

سنگ آمیتیست
9

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ چشم ببر
13

2201 گرم

170*80 میلیمتر

قیمت پایه 2,201,000 تومان

عقیق سبز
9

49/55 گرم

45*35 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سلستین
19

113 گرم

46*45 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

سنگ آمازونیت
8

100 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

اسلایس عقیق
1

439/4 قیراط

103*65 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

هرم تورمالین
13

363 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

کریستال گارنت
5

7/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

سنگ عقیق
10

74/75 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ عقیق
12

126 گرم

60*48 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

هرم فلوریت
1

106/5 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

هرم آمازونیت
1

208 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

هرم فلوریت
2

115 قیراط

30*29*20 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

آتاکامیت
14

23 گرم

67*38 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

اوناکیت
7

281 گرم

73*56 میلیمتر

قیمت پایه 224,000 تومان

هرم آونتورین
5

103 قیراط

31*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آلکساندریت
5

23 قیراط

26*11 میلیمتر

قیمت پایه 230,000 تومان

عقیق درهم (پک 1 کیلویی)
16

1000 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

اسلایس عقیق
1

34/63 گرم

89*35 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

هرم رزکوارتز
1

196/9 قیراط

34*34*31 میلیمتر

قیمت پایه 89,000 تومان

گوی آمیتیست
7

16/22 گرم

23 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

اسلایس عقیق
11

349 قیراط

75*62 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

هرم لاجورد
12

369 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کریستال زبرجد
19

23/9 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

کریستال گارنت
13

270/45 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

منشور کلسیت
3

473/44 گرم

159*41 میلیمتر

قیمت پایه 592,000 تومان

سرپانتین
2

130/22 گرم

64*52 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

هرم کوارتز
1

211/1 قیراط

35*35*28 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

فسیل آمونیت
25

44/2 قیراط

31*23 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
14

47/64 گرم

76*31 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هرم آونتورین
1

201/3 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

کوارتز شیری
10

108 گرم

105*35 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ عقیق
13

118 گرم

69*41 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی (لمون کوارتز)
10

40 گرم

43*22 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

منشور کوارتز (دُر) دو قطبی
28

74 گرم

76*27 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

منشور هانی کوارتز (کوارتز عسلی)
15

64 گرم

59*33 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

گوی رزکوارتز
1

102/33 گرم

42 میلیمتر

قیمت پایه 154,000 تومان

رزکوارتز
6

190 گرم

92*63 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
14

869 گرم

126*96 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کریستال آکوامارین
12

4/85 قیراط

19*7 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس عقیق
2

247/1 قیراط

96*35 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

عقیق پرتقالی
13

21 گرم

38*21 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

سنگ عقیق کبود
17

212 گرم

84*50 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هرم کوارتز (دُر)
4

350 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
1

190/4 قیراط

34*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

سنگ آمیتیست
16

32 گرم

47*49 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال لعل بدخشان
16

4/95 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 200,000 تومان

اسلایس عقیق
1

307/9 قیراط

74*72 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 163 آیتم