آیتم 1 تا 64 از مجموع 190 آیتم
هرم لاجورد
19

231/5 قیراط

34*34*31 میلیمتر

قیمت پایه 139,000 تومان

گوی جاسپر
14

201 قیراط

31*31 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
13

1310 گرم

160*108 میلیمتر

قیمت پایه 2,500,000 تومان

سیترین
9

45/5 قیراط

22*15 میلیمتر

قیمت پایه 91,000 تومان

هرم انیکس
14

307 قیراط

44*44*34 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

گوی فلدسپات
1
24

178 قیراط

30*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 73,000 تومان

سلنایت
24

27 گرم

93*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

عقیق شجر طرود
14

40 گرم

49*25 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آپاتیت
22

10/35 قیراط

15*9 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

رزکوارتز
28

225 گرم

73*57 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

رودونیت
13

212 قیراط

60*50 میلیمتر

قیمت پایه 169,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
19

801 گرم

106*74 میلیمتر

قیمت پایه 560,000 تومان

هرم سودالیت
16

161 قیراط

34*34*29 میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

هرم رودونیت
11

135/6 قیراط

31*31*22 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

لاجورد
22

140/15 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

عقیق آبی
15

87 گرم

54*52 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
8

286/9 قیراط

65*76 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

سنگ عقیق
11

381/6 گرم

100*65 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

آراگونیت
11

413 گرم

100*47 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ کیانیت
24

393 گرم

95*60 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

گوی آمیتیست
7

136/26 گرم

46 میلیمتر

قیمت پایه 205,000 تومان

اسلایس چشم ببر
20

30/79 گرم

59*27 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

کریستال زبرجد
11

16/8 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

هرم دلربا
11

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

هرم دالماتیان
3

217 قیراط

35*35*35 میلیمتر

قیمت پایه 109,000 تومان

آندالوزیت
6

110 قیراط

27*22 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
11

78/9 گرم

90*70 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آمیتیست
4

40/3 قیراط

28*22 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

عقیق پوست
24

90/3 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
18

43 گرم

54*27 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
35

25/42 گرم

50*34 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم جاسپر براکیا
26

250 قیراط

36*35*35 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

لاجورد
52

233 گرم

107*52 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آمیتیست
22

96/2 قیراط

26*24 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
18

55 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 550,000 تومان

کریستال زبرجد
8

36/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

کریستال زبرجد
8

47/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

پایه گوی
12
32

37/85 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 38,000 تومان

منشور کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
61

31 گرم

46*22 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

اسلایس عقیق
3

54/33 گرم

86*55 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

گوی رودونیت
11
35

271 قیراط

30*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 142,000 تومان

چشم ببر
14

177 گرم

43*69 میلیمتر

قیمت پایه 177,000 تومان

کریستال آکوامارین
9

3/6 قیراط

16*5 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

چشم ببر
8

26/95 قیراط

19*17 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

گوی آمیترین
8

113/99 گرم

43 میلیمتر

قیمت پایه 171,000 تومان

ژیپس
8

98 گرم

76*56 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

سنگ عقیق
120

590 گرم

130*80 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق توپی
22

87 گرم

56*43 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

آراگونیت آبی
17

93 گرم

45*35 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کوارتز
6

44/1 قیراط

34*17 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
46

32/3 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

فیروزه کرمان
29

34 قیراط

23*24 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
16

109 گرم

114*96 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

کوارتز
15

60 گرم

54*40 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آمیتیست
2
61

16/85 قیراط

16*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 18,000 تومان

اسلایس یشم افغان
10

33/11 گرم

50*51 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

کریستال فلوریت
18

95 قیراط

30*24 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
18

182 گرم

70*75 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

کریستال آکوامارین
7

7/8 قیراط

15*9 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
61

35/7 گرم

63*45 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
12

53/8 گرم

60*60 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
16

2/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

کریستال سیترین
19

41/5 قیراط

41*15 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

گوی عقیق
4

180 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 190 آیتم