مزایده 1 تا 64 از مجموع 8504 مزایده
پیترسیت (نامیبیا)
8

27/55 قیراط

21*27 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
2

1/8 قیراط

11*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
3

30/9 قیراط

37*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

بولدر اپال (استرالیا)
7

45/75 قیراط

37*24 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
0

14/7 قیراط

23*14 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال آمیتیست
2

7/8 قیراط

15*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

زبرجد
1

4/1 قیراط

10*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آمیتیست
1

36/1 قیراط

25*18 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ آمیتیست
0

735 گرم

110*110 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

شجر فسیلی
1

327 گرم

100*80 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

بورگانیت هندوستان
1

39/7 قیراط

43*23 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کش دستبند
5

41/1 قیراط

0.5 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اسلایس عقیق
3

206/1 قیراط

90*33 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
1

7/8 قیراط

17*13 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

توپاز صورتی + شناسنامه
20

2/3 قیراط

9.19*7.12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آپاتیت ماداگاسکار
1

24/9 قیراط

31*15 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

برنزیت
6

29/2 قیراط

24*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق خزه ای
4

56/7 قیراط

44*35 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی
2

56/6 قیراط

33*25 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی
1

7/1 قیراط

19*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
2

125/1 قیراط

45*35 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لابرادوریت ماداگاسکار
3

24/9 قیراط

24*16 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لابرادوریت (ماداگاسکار)
20

810 گرم

107*108 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آویز آونتورین
23

19/9 قیراط

25*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لاجورد
1

14/7 قیراط

19*16 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یشم کانادا
2

2/8 قیراط

13*10 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مهره عقیق
26

84/7 قیراط

40*25 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق کبود
2

140 گرم

58*54 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

چشم ببر
2

3/5 قیراط

12*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آراگونیت آبی
9

81 گرم

74*50 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آلکساندریت 7 رنگ (zandrite)
31

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اسلایس عقیق
0

16/7 گرم

42*35 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سرپانتین
6

123/06 گرم

52*42 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

انگشتر گارنت
9

4/82 قیراط

- میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق صورتی
3

198 گرم

85*58 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آونتورین هندوستان
0

22/1 قیراط

24*18 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یاقوت کبود
1

10/4 قیراط

14*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کوارتز فانتوم
2

29 قیراط

24*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق
36

4/2 قیراط

9*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی طلایی
2

26/5 قیراط

23*18 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق آبی
5

8/5 قیراط

16*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

در مویی طلایی
2

21/3 قیراط

22*15 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

انگشتر عقیق یمن
2

7/78 گرم

62 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال لعل بدخشان
11

4/95 قیراط

12*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

یودالیت (روسیه)
3

22/65 قیراط

17*17 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
1

7/35 قیراط

15*11 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اسلایس عقیق
0

194/95 گرم

133*70*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اسلایس عقیق
0

60/34 گرم

69*55*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اسلایس عقیق
0

114/77 گرم

75*73*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اسلایس عقیق
2

33/7 گرم

87*25*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آمازونیت هندوستان
2

65/2 قیراط

40*20 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

اپال اتیوپی
1

4/2 قیراط

14*10 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

توپاز سوئیس
0

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سنگ عقیق
7

174/25 گرم

80*60 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

آویز عقیق
8

7/9 قیراط

16*12 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

کریستال آکوامارین
0

3 قیراط

15*5 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
0

38/9 قیراط

29*22 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

تورمالین
2

4/4 قیراط

10*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

سیترین طلایی
1

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

فیروزه نیشابور
0

1/6 قیراط

10*8 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

لاجورد
2

34/8 قیراط

29*21 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق خراسانی
0

20/9 قیراط

20*16 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سلیمانی
1

92/3 قیراط

39*33 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

عقیق سبز
15

135/46 گرم

57*61 میلیمتر

نمایش قیمت با ورود

مزایده 1 تا 64 از مجموع 8504 مزایده