مزایده 1 تا 64 از مجموع 996 مزایده
هرم رزکوارتز
20

196/9 قیراط

34*34*31 میلیمتر

قیمت پایه 89,000 تومان

مهره چشم ببر
53

27/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

فلوریت بنفش
33

204/61 گرم

77*37 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
17

2/25 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

حلقه عقیق
14

12/3 قیراط

56 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آویز هولیت
20

19/9 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

یاقوت کبود
18

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
9

86/1 قیراط

34.68*27.28 میلیمتر

قیمت پایه 508,000 تومان

عقیق بوتسوانا
14

20/6 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

تخم مرغ آونتورین
5

49/32 گرم

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

جاسپر امپریال
31

4289 گرم

141*151 میلیمتر

قیمت پایه 210,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
26

266 گرم

76*64 میلیمتر

قیمت پایه 532,000 تومان

مهره صدف
20

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

یاقوت شمش
17

76/7 قیراط

27*22 میلیمتر

قیمت پایه 230,000 تومان

یاقوت قرمز
21

17/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 260,000 تومان

دستبند کوارتزیت
32

84/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

یاقوت زرد
12

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آمازونیت روسیه
12

28/3 قیراط

34*19 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
89

1/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت کابوشن
6

42/5 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت پایه 252,000 تومان

سپتارین (ماداگاسکار)
4

75/5 گرم

42*32 میلیمتر

قیمت پایه 450,000 تومان

هرم لاجورد
15

362 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

شرف الشمس (معیوب)
6

8/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آویز عقیق خزه ای
10

31/7 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گرانیت آزوریت پاکستان
14

47/5 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

عقیق سبز
49

3/85 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

ولفونیت
17

7/5 گرم

34*20 میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

جاسپر
16

290 گرم

73*57 میلیمتر

قیمت پایه 171,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
26

32/25 قیراط

34*23 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

یاقوت کبود استار (طبیعی)
31

3/7 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (کوراندوم)
40

30/1 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
16

26/2 قیراط

22*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

شب چراغ
35

10/5 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز آمیتیست
14

26/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

تسبیح عقیق
15

34/24 گرم

6 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
5

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
29

14/95 قیراط

19*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

انگشتر نقره
1

75/79 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 999,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
22

4/1 قیراط

9.75*8.83 میلیمتر

قیمت پایه 232,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
27

47 قیراط

49*31 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

اسلایس آراگونیت
12

143/38 گرم

111*58*12 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

کلسیت طلایی
1
18

10/89 گرم

29*29 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

تورمالین
18

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کلسیت خورشیدی
2
11

37/71 گرم

47*34 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 27,000 تومان

رزکوارتز
1

232/43 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 186,000 تومان

عقیق برزیلی
13

140/4 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

تسبیح حدید
20

52/69 گرم

8 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

رودونیت کانادا
11

58/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

مارکازیت
23

56/1 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 113,000 تومان

گوی ابسیدان لکه برفی
6

164 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

کریستال گارنت
19

252/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

یاقوت قرمز
29

11/2 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 168,000 تومان

مهره فلوریت
11

23/8 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

یاقوت قرمز اناری
25

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

رودونیت (ایران)
22

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه
22

5 قیراط

11.47*10.54 میلیمتر

قیمت پایه 200,000 تومان

گردنبند سیترین
6

307 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 307,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
28

1/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آویز اوناکیت
7

419/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

زبرجد
1

1902 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 800,000 تومان

آویز کوارتز
12

15/7 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

تسبیح کهربا
18

51 گرم

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

یاقوت قرمز
14

9/2 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

منشور کلسیت
14

473/44 گرم

159*41 میلیمتر

قیمت پایه 592,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 996 مزایده