آیتم 1 تا 64 از مجموع 638 آیتم
دُر نجف
9

8/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

انگشتر عقیق یمن
34

11/17 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 167,000 تومان

یشم کانادا
11

25/35 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق
5

128/35 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

عقیق پرتقالی
8

77 گرم

59*46 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

آلکساندریت
28

13/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آمیترین
28

21/65 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 324,000 تومان

گوی سنگ خون
6

180 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

زمرد + شناسنامه
26

6/4 قیراط

12.27*10.57 میلیمتر

قیمت پایه 246,000 تومان

باباقوری
6

15/1 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

یاقوت اناری
25

4/3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

آویز دلربا
1
22

14/5 قیراط

20*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 7,000 تومان

دستبند عقیق سفید
12

140 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

کیانیت
1
11

8/1 قیراط

15*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 124,000 تومان

سیترین طلایی
9

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

تورمالین (روبلیت)
1
19

0/7 قیراط

9*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

اپال
8

4/25 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

آویز جاسپر
1
9

27/65 قیراط

21*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
4

28/85 قیراط

22*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق
3

8/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند اوناکیت
3

113 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

گوی رزکوارتز
1
21

18 گرم

24*24 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

کریستال کونزیت
16

22/9 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

عقیق سبز هندی
1
19

8/1 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
6

44/25 قیراط

39*25 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

مهره آونتورین
16

26/65 قیراط

24*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

تسبیح عقیق
7

17 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

چری کوارتز (معیوب)
1
9

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 2,000 تومان

صدف (معیوب)
6

18/2 قیراط

25*25 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره اوناکیت
2

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
14

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

مهره آمیتیست
18

19/95 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
17

90 گرم

92*81 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

آویز اوناکیت
12

25/5 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز دلربا
102

8/9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
10

65/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

انیکس (معیوب)
1
7

8/9 قیراط

14*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 2,000 تومان

گوی آمیترین
44

18/8 گرم

24*24 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
3

142/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

توپاز سوئیس
1
15

3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

دستبند دالماتیان
9

132 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
12

61 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

ابسیدن لکه برفی (مکزیک)
8

21/05 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

عقیق توپی
10

38 گرم

43*30 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

یاقوت شمش
11

50/7 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 153,000 تومان

تورمالین رنگی
11

1/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

دالماتیان (مکزیک)
10

19/45 قیراط

32*18 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

گارنت
5

12/9 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
22

21/6 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

عقیق
3

8/35 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (CZ)
8

0/75 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دوبلایت
8

12/85 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
22

4/9 قیراط

10.37*9.29 میلیمتر

قیمت پایه 248,000 تومان

دلربا 10*14
1
7

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

انگشتر سیترین
28

5/02 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

مهره یشم
27

41/35 قیراط

18 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند کوارتزیت
16

76 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هرم گارنت
25

501 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

آویز روبی زوئیسیت
10

22/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دالماتیان
12

23/05 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
22

81 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند چشم ببر
4

150/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آتاکامیت
18

83 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

جاسپر امپریال
8

4289 گرم

141*151 میلیمتر

قیمت پایه 210,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 638 آیتم