مزایده 1 تا 64 از مجموع 979 مزایده
گوی سرپانتین
6

75/64 گرم

38*38 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

مهره شاه مقصود
40

24 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره طرح فیروزه
62

14/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

رزکوارتز
1
80

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

گوی سنگ خون
13

90 گرم

40*40 میلیمتر

قیمت پایه 225,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
27

3/25 قیراط

12.1*8.16*5.27 میلیمتر

قیمت پایه 183,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
87

14/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

مهره عقیق
70

19/4 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

سنگ آمیتیست
39

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

یاقوت زرد + شناسنامه
57

25/1 قیراط

20.34*17.53 میلیمتر

قیمت پایه 853,000 تومان

یاقوت استار
55

13/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 98,000 تومان

سیترین طلایی (معیوب)
25

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

منشور رزکوارتز
86

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

مهره سیترین
69

52/7 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

چشم گربه
59

53/52 گرم

81*18 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

دستبند کریستال
93

57/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

کوارتز
79

46/9 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

اسلایس فلوریت
39

164/89 گرم

84*57*14 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

مهره مرجان
27

34/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کریستال فلوریت
52

108 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

کوارتز فانتوم
86

48/4 قیراط

34*21 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

کریستال گارنت
79

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
54

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

کوارتز دودی
52

16/4 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسلایس عقیق
91

90/71 گرم

64*53 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق خراسانی
15

38/81 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

اسلایس فلوریت
32

338/64 گرم

78*88*20 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

کوارتز
74

60 گرم

54*40 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره لاجورد
2
99

16/6 قیراط

16*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

کوارتز دودی فست
95

68/05 قیراط

28.5*23 میلیمتر

قیمت پایه 340,000 تومان

دستبند کوارتزیت
7

70/3 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

یشم یمن
74

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز چشم ببر
58

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آمیتیست
73

3/8 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 38,000 تومان

کوارتز فانتوم
82

22/8 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

فلوریت سبز
30

77/99 گرم

47*38 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

سنگ آمیتیست
77

403 گرم

95*90 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آمیتیست
86

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز طرح فیروزه
8

15 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
17

14/95 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

لول عقیق
27

65/1 قیراط

40*15 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

آویز رزکوارتز
24

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند صدف قهوه ای
18

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
27

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کوارتزیت دودی
8

69 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیترین
8

13/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

کونزیت
18

5/5 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
40

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آتاکامیت
26

61 گرم

78*30 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

دستبند لابرادوریت
12

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

آلکساندریت
17

26/55 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

آویز آمیتیست
1
46

22/4 قیراط

13*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

آویز سودالیت
22

15/2 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

عقیق هندی
7

28/3 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آونتورین هندوستان
81

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

یاقوت قرمز (کوراندوم)
1
36

18/3 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 186,000 تومان

سنگ آمیتیست
14

46 گرم

65*35 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
1
73

1/6 قیراط

6.5*6.5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

مهره آمیتیست
1
88

19/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

دستبند سیترین
25

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

مهره آونتورین سبز
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره چشم ببر
126

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

منشور آمیتیست
1
87

49/22 گرم

54*27 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

تسبیح ام البنین
69

52/01 گرم

10 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

مزایده 1 تا 64 از مجموع 979 مزایده