آیتم 1 تا 64 از مجموع 743 آیتم
گوی رزکوارتز
1
23

25/3 گرم

26*26 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 40,000 تومان

کریستال کونزیت
25

36/3 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

عقیق سبز هندی
1
30

8 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
4

47/45 قیراط

36*25 میلیمتر

قیمت پایه 73,000 تومان

گارنت
11

2/7 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

مهره آونتورین
20

20/75 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

تسبیح عقیق
11

17 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق سبز
4

7/95 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره اوناکیت
9

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
21

93 گرم

126*64 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

آویز اوناکیت
10

24/1 قیراط

30*16 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز دلربا
10

8/4 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

تانزانیت + شناسنامه
4

16/35 قیراط

19.23*13.50*7.42 میلیمتر

قیمت پایه 1,068,000 تومان

دستبند کریستال
5

63/15 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

زمرد برزیلی
7

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد + شناسنامه
3
32

7/85 قیراط

15.18*11.16*6.93 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 322,000 تومان

تسبیح شاه مقصود
12

142/05 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

توپاز سوئیس
4

2/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

دستبند دالماتیان
13

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند کریستال
15

59 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

گوی آمیترین
24

19/6 گرم

24*24 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آکوامارین
10

3/35 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

ابسیدن لکه برفی (مکزیک)
15

24/7 قیراط

35*20 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق سبز
5

1/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق توپی
5

25 گرم

35*29 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

یاقوت شمش
12

65/95 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت پایه 198,000 تومان

تورمالین رنگی
21

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

دالماتیان (مکزیک)
18

33/3 قیراط

39*21 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

گارنت
11

14/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
47

25/3 قیراط

13*15 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (CZ)
5

0/8 قیراط

5*3 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دوبلایت
3

11/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
4

6/6 قیراط

10.39*9.6 میلیمتر

قیمت پایه 282,000 تومان

آونتورین
10

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

عقیق
9

9/15 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیانیت + شناسنامه
5

4/55 قیراط

12.25*9.57*3.96 میلیمتر

قیمت پایه 241,000 تومان

دلربا
2

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

انگشتر دُر نجف
18

3/64 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

مهره یشم
23

33/2 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند کوارتزیت
4

76 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

هرم گارنت
5

481 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

آویز روبی زوئیسیت
1

18/7 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دالماتیان
8

23/05 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند چشم ببر
20

150/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

جاسپر امپریال
13

4289 گرم

141*151 میلیمتر

قیمت پایه 210,000 تومان

آکوامارین
8

371/2 قیراط

57*37 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

کریستال نمک
19

53/3 گرم

53*23 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق خرمایی (پک 1 کیلویی)
10

1000 گرم

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق سلیمانی
19

297 گرم

76*67 میلیمتر

قیمت پایه 200,000 تومان

سنگ عقیق
11

51/55 قیراط

22*22 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسفن (تیتانیت)
1
19

2/4 قیراط

10*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 92,000 تومان

مهره آونتورین
12

19/6 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق بنفش (سوسنی)
15

303 گرم

110*45 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
1
11

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

تانزانیت + شناسنامه
5

0/8 قیراط

5.41*5.44*3.67 میلیمتر

قیمت پایه 990,000 تومان

دستبند کوارتزیت
5

79/35 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

یاقوت قرمز مخراجی
12

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

فلوریت
10

106/15 قیراط

37*28 میلیمتر

قیمت پایه 424,000 تومان

رزکوارتز
7

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق
5

27/81 گرم

41*34 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
8

2/85 قیراط

9.11*7.06 میلیمتر

قیمت پایه 207,000 تومان

مهره صدف
8

14/45 قیراط

30*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

سنگ آمیتیست
9

331 گرم

85*70 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره سان استون
34

20/2 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 743 آیتم