آیتم 1 تا 64 از مجموع 814 آیتم
مهره عقیق
23

49/9 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

شب چراغ آبی
12

13/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
24

572 گرم

82*82 میلیمتر

قیمت پایه 800,000 تومان

سیترین
13

43/4 قیراط

24*21 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

هرم انیکس
38

309 قیراط

45*45*34 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

هولیت هندوستان
27

46/5 قیراط

32.5*24 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق سبز
31

128/4 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

کهربا
21

15/5 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

یاقوت قرمز + شناسنامه + جعبه
21

39/8 قیراط

24*17.67 میلیمتر

قیمت پایه 1,050,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه + جعبه
20

19/97 قیراط

21*19 میلیمتر

قیمت پایه 2,348,000 تومان

گوی فلدسپات
20

181 قیراط

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

مهره سودالیت
31

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق خزه ای
20

33/45 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

عقیق خطی
1
9

21 قیراط

25*18 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 41,000 تومان

چشم ببر
16

7/1 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
20

1/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

فیروزه نیشابور
5

22 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

سان استون هندوستان
13

17/85 قیراط

27*13 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آونتورین
33

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دستبند حدید
17

253 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

زبرجد
32

0/9 قیراط

5*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آمیتیست
1
39

6 قیراط

12*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

پرهنیت
10

21/9 قیراط

30*15 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

توپاز لندن
23

0/65 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق خراسان
8

11 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
25

6/75 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

دستبند ابسیدین لکه برفی
22

127 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سلنایت
17

57 گرم

195*12 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

دستبند کریستال
35

51/7 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

فسیل توریتلا آمریکا
11

36/4 قیراط

31*32 میلیمتر

قیمت پایه 73,000 تومان

زمرد پنجشیر
29

0/3 قیراط

4*5 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

مهره انیکس
3
56

19/45 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

عقیق شجر طرود
19

81 گرم

64*37 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

دستبند عقیق زرد
49

134 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

مس (آمریکا)
9

77/9 قیراط

31*16 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

فلدسپات 10*14
17

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کریستال آپاتیت
25

9/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

مهره کلسیت
21

18/45 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق شجر (هندوستان)
27

29/05 قیراط

46*15 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

رزکوارتز
44

188 گرم

66*46 میلیمتر

قیمت پایه 131,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
24

266 گرم

76*64 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

رودونیت
21

219 گرم

86*41 میلیمتر

قیمت پایه 175,000 تومان

تانزانیت (تانزانیا)
163

14/9 قیراط

13*14 میلیمتر

قیمت پایه 745,000 تومان

عقیق سبز
21

1/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند کریستال
21

56/45 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

هرم سودالیت
20

169/8 قیراط

34*34*29 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

هرم رودونیت
13

143/1 قیراط

31*31*22 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

لاجورد
2
47

111/15 قیراط

34*21 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

عقیق آبی
12

138 گرم

61*28 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اپال + شناسنامه
12

6/6 قیراط

14.26*11.64 میلیمتر

قیمت پایه 414,000 تومان

پینات وود (استرالیا)
7

39/9 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

اسلایس عقیق
17

447/6 قیراط

96*69 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

مهره جاسپر
54

17/2 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

مهره هولیت
15

20/65 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق (بوتسوانا)
8

47/2 قیراط

41*25 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

دستبند کوارتزیت
25

75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سبز
16

4/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

سنگ عقیق
17

85/3 گرم

60*45 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

زمرد آفریقایی
44

6/25 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

یشم زیتونی
22

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره شاه مقصود
10

27/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
16

10/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

تسبیح کهربا
71

64 گرم

14 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

عقیق
15

9/25 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آیتم 1 تا 64 از مجموع 814 آیتم